Saturday, February 7, 2015

Shukra Ashtottar ShatNamavalihi शुक्रअष्टोत्तर शतनामावलीः


Shukra Ashtottar ShatNamavalihi 
Shukra Ashtottar ShatNamavalihi is in Sanskrit. These are 108 names of Bhagwan Shukra (Venus).
शुक्रअष्टोत्तर शतनामावलीः
१) ॐ शुक्राय नमः २) ॐ शुचये नमः ३) ॐ शुभगुणाय नमः
४) ॐ शुभदाय नमः ५) ॐ शुभलक्षणाय नमः ६) ॐ शोभनाक्षाय नमः 
७) ॐ शुभ्रवाहाय नमः ८) ॐ शुद्ध स्फटिक भास्वराय नमः ९) ॐ दीनार्ति हरकाय 

नमः १०) ॐ दैत्य गुरवे नमः ११) ॐ देवाभि वंदिताय नमः १२) ॐ काव्य 

आसक्ताय नमः १३) ॐ कामपालाय नमः १४) ॐ कवये नमः १५) ॐ कल्याण 

दायकाय नमः १६) ॐ भद्रमूर्तये नमः १७) ॐ भद्रगुणाय नमः १८) ॐ भार्गवाय 

नमः १९) ॐ भक्तपालनाय नमः २०) ॐ भोगदाय नमः २१) ॐ भुवनाध्यक्षाय नमः 
२२) ॐ भुक्ति मुक्ति फल प्रदाय नमः २३) ॐ चारुशीलाय नमः २४) ॐ चारुरुपाय 

नमः २५) ॐ चारुचन्द्र निभाननाय नमः २६) ॐ निधये नमः २७) ॐ निखिल 

शास्त्रज्ञाय नमः २८) ॐ नीतिविद्या धुरंधराय नमः २९) ॐ सर्वलक्षण संपन्नाय 

नमः ३०) ॐ सर्व अपद्रुण वर्जिताय नमः ३१) ॐ समानाधिक निर्मुक्ताय नमः ३२) 

ॐ सकलागम पारगाय नमः ३३) ॐ भृगवे नमः ३४) ॐ भोगकराय नमः ३५) ॐ 

भूमिसुरपालन तत्पराय नमः ३६) ॐ मनस्विने नमः ३७) ॐ मानदाय नमः ३८) ॐ 

मान्याय नमः ३९) ॐ मायातीताय नमः ४०) ॐ महायशसे नमः ४१) ॐ 

बलिप्रसन्नाय नमः ४२) ॐ अभयदाय नमः ४३) ॐ बलिने नमः ४४) ॐ 

सत्यपराक्रमाय नमः ४५) ॐ भवपाश परित्यागाय नमः ४६) ॐ बलिबन्ध 

विमोचकाय नमः ४७) ॐ धनाशयाय नमः ४८) ॐ धनाध्यक्ष्याय नमः ४९) ॐ 

कंबुग्रीवाय नमः ५०) ॐ कलाधराय नमः ५१) ॐ कारुण्यरस संपूर्णाय नमः ५२) ॐ 

कल्याण गुण वर्धनाय नमः ५३) ॐ श्र्वेतांबराय नमः ५४) ॐ श्र्वेतवपुषे नमः ५५) 

ॐ चतुर्भुज समन्विताय नमः ५६) ॐ अक्षमालाधराय नमः ५७) ॐ अचिन्त्याय 

नमः ५८) ॐ अक्षीणगुण भासुराय नमः ५९) ॐ नक्षत्रगण संचाराय नमः ६०) ॐ 

नयदाय नमः ६१) ॐ नीतिमार्गदाय नमः ६२) ॐ वर्षप्रदाय नमः ६३) ॐ हृषीकेशाय 

नमः ६४) ॐ क्लेश नाशकराय नमः ६५) ॐ कवये नमः ६६) ॐ चिंतितार्थ प्रदाय 

नमः ६७) ॐ शांत मतये नमः ६८) ॐ चित्त समाधिकृते नमः ६९) ॐ आधिव्याधि 

हराय नमः ७०) ॐ भरिविक्रमाय नमः ७१) ॐ पुण्यदायकाय नमः ७२) ॐ पुराण 

पुरुषाय नमः ७३) ॐ पूज्याय नमः ७४) ॐ पुरुहूतादि सन्नुताय नमः ७५) ॐ 

अजेयाय नमः ७६) ॐ विजितारातये नमः ७७) ॐ विविध आभरणोज्ज्वलाय नमः 
७८) ॐ कुंदपुष्प प्रतीकाशाय नमः ७९) ॐ मंधासाय नमः ८०) ॐ महामतये नमः 

८१) ॐ मुक्ताफल समानाभाय नमः ८२) ॐ मुक्तिदाय नमः ८३) ॐ मुनिसन्नुताय 

नमः ८४) ॐ रत्नसिंहासन आरुढाय नमः ८५) ॐ रथस्थाय नमः ८६) ॐ रजत 

प्रभाय नमः ८७) ॐ सूर्यप्राग्देश संचाराय नमः ८८) ॐ सुरशत्रु सुहृदे नमः ८९) ॐ 

कवये नमः ९०) ॐ तुला वृषभ राशीशाय नमः ९१) ॐ दुर्धराय नमः ९२) ॐ धर्म 

पालकाय नमः ९३) ॐ भाग्यदाय नमः ९४) ॐ भव्य चारित्राय नमः 
९५) ॐ भवपाश विमोचकाय नमः ९६) ॐ गौड देशेश्र्वराय नमः ९७) ॐ गोप्त्रे नमः 

९८) ॐ गुणिने नमः ९९) ॐ गुणविभूषणाय नमः १००) ॐ ज्येष्ठा नक्षत्र संभूताय 

नमः १०१) ॐ ज्येष्ठाय नमः १०२) ॐ श्रेष्ठाय नमः १०३) ॐ शुचि स्मिताय नमः 

१०४) ॐ अपवर्ग प्रदाय नमः १०५) ॐ अनंताय नमः १०६) ॐ संतान फल दायकाय 

नमः १०७) सर्वैश्र्वर्य प्रदाय नमः १०८) ॐ सर्व गीर्वाणगण सन्नुताय नमः 

॥ इति श्री शुक्रअष्टोत्तर शतनामावलीः संपूर्णा ॥ 
  
Shukra Ashtottar ShatNamavalihi 
शुक्रअष्टोत्तर शतनामावलीः


Custom Search
Post a Comment