Saturday, April 23, 2016

Navanathanchi Aarati आरती नवनाथांची


Navanathanchi Aarati 
Navanathanchi Aarati is in Marathi. It is sung after daily Parayan of Shri Navanatha Bhaktisar is completed.
आरती नवनाथांची
जयदेव जयदेव जय श्रीनवनाथाहो, स्वामी नवनाथा ।
भावार्ते आरती ओवाळू आरती श्रीगुरुदेवदत्ता ॥ जयदेव ॥ धृ ॥
कलियुगी अवतार नवनाथांचा । 
केलासे उद्धार भक्तजनांचा ।
दावीला मूळमार्ग शाबरी विद्येचा ।
आगळा महिमा न कळे स्वामी सिद्धांचा ॥ १ ॥
मच्छीपासूनि झाले स्वामी मच्छिंद्र ।
गोरक्ष जन्मले गोवर भस्मात ।
जालंदर उत्पत्ति यज्ञकुण्डात ।
कानिफ पैदास गजकर्णात ॥ २ ॥
जयाचे चरणापासूनी झाले चर्पटीनाथ ।
गहिनी गोपीचंद अडबंगनाथ ।
हरिणीने रक्षिले भर्तरीनाथ । 
पुढे चौर्‍यांशी सिद्धांचे गणित ॥ ३ ॥
कलीमध्ये नवनाथ प्रकटले ।
शाबरीविद्या देऊनि जग उद्धरिले ।
विद्येच्या प्रतापे सुरवर जिंकिले ।
नाथांच्या सेवेशी शरणागत आले ॥ ४ ॥
Navanathanchi Aarati 
आरती नवनाथांची

Custom Search
Post a Comment