Monday, June 9, 2014

Shri Ram Sahastra Namavalihi Part 2/4 श्रीराम सहस्त्रनामावलि भाग २/४


Shri Ram Sahastra Namavalihi 
Shri Ram Sahastra Namavalihi is from Valmiki Ramayan. In the Aanand Ramayan the great Ram devotee Valmiki Rushi has written these one Thousand Pious Names of God Ram. 
 २५१) ॐ अतीन्द्राय नमः २५२) ॐ ऊर्जिताय नमः २५३) ॐ प्रांशवे नमः २५४) ॐ उपेन्द्राय नमः २५५) ॐ वामनाय नमः २५६) ॐ बलिने नमः २५७) ॐ धनुर्वेदाय नमः २५८) ॐ विधात्रे नमः २५९) ॐ ब्रह्मणे नमः २६०) ॐ विष्णवे नमः २६१) ॐ शङ्कराय नमः २६२) ॐ हंसाय नमः २६३) ॐ मरीचये नमः २६४) ॐ गोविन्दाय नमः २६५) ॐ रत्नगर्भाय नमः २६६) ॐ महामतये नमः २६७) ॐ व्यासाय नमः २६८) ॐ वाचस्पतये नमः २६९) ॐ सर्वदर्पितासुरमर्दनाय नमः २७०) ॐ जानकीवल्लभाय नमः २७१) ॐ पूज्याय नमः २७२) ॐ प्रकटाय नमः २७३) ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः २७४) ॐ सम्भवाय नमः २७५) ॐ अतीन्द्रियाय नमः २७६) ॐ वेद्याय नमः २७७) ॐ अनिर्देशाय नमः २७८) ॐ जाम्बवत्प्रभवे नमः २७९) ॐ मदनाय नमः २८०) ॐ मथनय नमः २८१) ॐ व्यापिने नमः २८२) ॐ विश्र्वरुपाय नमः २८३) ॐ निरञ्जनाय नमः २८४) ॐ नारायणाय नमः २८५) ॐ अग्रण्ये नमः २८६) ॐ साधवे नमः २८७) ॐ जटायुप्रीतिवर्धनाय नमः २८८) ॐ नैकरुपाय नमः २८९) ॐ जगन्नाथाय नमः २९०) ॐ सुरकार्यहिताय नमः २९१) ॐ स्वभुवे नमः २९२) ॐ जितक्रोधाय नमः २९३) ॐ जितारातये नमः २९४) ॐ प्लवगाधिपराज्यदाय नमः २९५) ॐ वसुदाय नमः २९६) ॐ सुभुजाय नमः २९७) ॐ नैकमायाय नमः २९८) ॐ भव्यप्रमोदनाय नमः २९९) ॐ चण्डांशवे नमः ३००) ॐ सिद्धिदाय नमः ३०१) ॐ कल्पाय नमः ३०२) ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ३०३) ॐ अगदाय नमः ३०४) ॐ रोगहर्त्रे नमः ३०५) ॐ मन्त्रज्ञाय नमः ३०६) ॐ मन्त्रभावनाय नमः ३०७) ॐ सौमित्रिवत्सलाय नमः ३०८) ॐ धुर्याय नमः ३०९) ॐ व्यक्ताव्यक्तस्वरुपधृते नमः ३१०) ॐ वसिष्ठाय नमः ३११) ॐ ग्रामण्ये नमः ३१२) ॐ श्रीमते नमः ३१३) ॐ अनुकूलाय नमः ३१४) ॐ प्रियंवदाय नमः ३१५) ॐ अतुलाय नमः ३१६) ॐ सात्विकाय नमः ३१७) ॐ धीराय नमः ३१८) ॐ शरासनविशारदाय नमः ३१९) ॐ ज्येष्ठाय नमः ३२०) ॐ सर्वगुणोपेताय नमः ३२१) ॐ शक्तिमते नमः ३२२) ॐ ताटकान्तकाय नमः ३२३) ॐ वैकुण्ठाय नमः ३२४) ॐ प्राणिनां प्राणाय नमः ३२५) ॐ कमठाय नमः ३२६) ॐ कमलापतये नमः ३२७) ॐ गोवर्धनधराय नमः ३२८) ॐ मत्स्यरुपाय नमः ३२९) ॐ कारुण्यसागराय नमः ३३०) ॐ कुम्भकर्णप्रभेत्त्रे नमः ३३१) ॐ गोपिगोपालसंवृताय नमः ३३२) ॐ मायाविने नमः ३३३) ॐ व्यापकाय नमः ३३४) ॐ व्यापिने नमः ३३५) ॐ रैणुकेयबलापहाय नमः ३३६) ॐ पिनाकमथनाय नमः ३३७) ॐ वन्द्याय नमः ३३८) ॐ समर्थाय नमः ३३९) ॐ गरुडध्वजाय नमः ३४०) ॐ लोकत्रयाश्रयाय नमः ३४१) ॐ लोकचरिताय नमः ३४२) ॐ भरताग्रजाय नमः ३४३) ॐ श्रीधराय नमः ३४४) ॐ सद्गतये नमः ३४५) ॐ लोकसाक्षिणे नमः ३४६) ॐ नारायणाय नमः ३४७) ॐ बुधाय नमः ३४८) ॐ मनोवेगिने नमः ३४९) ॐ मनोरुपिणे नमः ३५०) ॐ पूर्णाय नमः ३५१) ॐ पुरुषपुङ्गवाय नमः ३५२) ॐ यदुश्रेष्ठाय नमः ३५३) ॐ यदुपतये नमः ३५४) ॐ भूतावासाय नमः ३५५) ॐ सुविक्रमाय नमः ३५६) ॐ तेजोधराय नमः ३५७) ॐ धराधराय नमः ३५८) ॐ चतुर्मूर्तये नमः ३५९) ॐ महानिधये नमः ३६०) ॐ चाणूरमर्दनाय नमः ३६१) ॐ दिव्याय नमः ३६२) ॐ शान्ताय नमः ३६३) ॐ भरतवन्दिताय नमः ३६४) ॐ शब्दातिगाय नमः ३६५) ॐ गंभीरात्मने नमः ३६६) ॐ कोमलाङ्गाय नमः ३६७) ॐ प्रजागराय नमः ३६८) ॐ लोकगर्भाय नमः ३६९) ॐ शेषशायिने नमः ३७०) ॐ क्षीराब्धिनिलयाय नमः ३७१) ॐ अमलाय नमः ३७२) ॐ आत्मयोनये नमः ३७३) ॐ अदीनात्मने नमः ३७४) ॐ सहस्त्राक्षाय नमः ३७५) ॐ सहस्त्रपदे नमः ३७६) ॐ अमृतांशवे नमः ३७७) ॐ महागर्भाय नमः ३७८) ॐ निवृत्तविषयस्पृहाय नमः ३७९) ॐ त्रिकालज्ञाय नमः ३८०) ॐ मुनये नमः ३८१) ॐ साक्षिणे नमः ३८२) ॐ विहायसगतये नमः ३८३) ॐ कृतिने नमः ३८४) ॐ पर्जन्याय नमः ३८५) ॐ कुमुदाय नमः ३८६) ॐ भूतावासाय नमः ३८७) ॐ कमललोचनाय नमः ३८८) ॐ श्रीवत्सवक्षसे नमः ३८९) ॐ श्रीवासाय नमः ३९०) ॐ वीरघ्ने नमः ३९१) ॐ लक्ष्मणाग्रजाय नमः ३९२) ॐ लोकाभिरामाय नमः ३९३) ॐ लोकारिमर्दनाय नमः ३९४) ॐ सेवकप्रियाय नमः ३९५) ॐ सनातनतमाय नमः ३९६) ॐ मेघश्यामलाय नमः ३९७) ॐ राक्षसान्तकृते नमः ३९८) ॐ दिव्यायुधधराय नमः ३९९) ॐ श्रीमते नमः ४००) ॐ अप्रमेयाय नमः ४०१) ॐ जितेन्द्रियाय नमः ४०२) ॐ भूदेववन्द्याय नमः ४०३) ॐ जनकप्रियकृते नमः ४०४) ॐ प्रपितामहाय नमः ४०५) ॐ उत्तमाय नमः ४०६) ॐ सात्त्विकाय नमः ४०७) ॐ सत्तया नमः ४०८) ॐ सत्यसन्धाय नमः ४०९) ॐ त्रिविक्रमाय नमः ४१०) ॐ सुव्रताय नमः ४११) ॐ सुलभाय नमः ४१२) ॐ सूक्ष्माय नमः ४१३) ॐ सुघोषाय नमः ४१४) ॐ सुखदाय नमः ४१५) ॐ सुधिये नमः ४१६) ॐ दामोदराय नमः ४१७) ॐ अच्युताय नमः ४१८) ॐ शार्ङ्गिणे नमः ४१९) ॐ वामनाय नमः ४२०) ॐ मधुराधिपाय नमः ४२१) ॐ देवकीनन्दनाय नमः ४२२) ॐ शौरये नमः ४२३) ॐ शूराय नमः ४२४) ॐ कैटभमर्दनाय नमः ४२५) ॐ सप्ततालप्रभेत्त्रे नमः ४२६) ॐ मित्रवंशप्रवर्धनाय नमः ४२७) ॐ कालस्वरुपिणे नमः ४२८) ॐ कालस्वरुपिणे नमः ४२९) ॐ कालाय नमः ४३०) ॐ कल्याणदाय नमः ४३१) ॐ कवये नमः ४३२) ॐ संवत्सराय नमः ४३३) ॐ ऋतवे नमः ४३४) ॐ पक्षाय नमः ४३५) ॐ अयनाय नमः ४३६) ॐ दिवसाय नमः ४३७) ॐ युगाय नमः ४३८) ॐ स्तव्याय नमः ४३९) ॐ विविक्ताय नमः ४४०) ॐ निर्लेपाय नमः ४४१) ॐ सर्वव्यापिने नमः ४४२) ॐ निराकुलाय नमः ४४३) ॐ अनादिनिधनाय नमः ४४४) ॐ सर्वलोकपूज्याय नमः ४४५) ॐ निरामयाय नमः ४४६) ॐ रसाय नमः ४४७) ॐ रसज्ञाय नमः ४४८) ॐ सारज्ञाय नमः ४४९) ॐ लोकसाराय नमः ४५०) ॐ रसात्मकाय नमः ४५१) ॐ सर्वदुःखातिगाय नमः ४५२) ॐ विद्याराशये नमः ४५३) ॐ परमगोचराय नमः ४५४) ॐ शेषाय नमः ४५५) ॐ विशेषाय नमः ४५६) ॐ विगतकल्मषाय नमः ४५७) ॐ रघुनायकाय नमः ४५८) ॐ वर्णश्रेष्ठाय नमः ४५९) ॐ वर्णवाह्याय नमः ४६०) ॐ वर्ण्याय नमः ४६१) ॐ वर्ण्यगुणोज्ज्वलाय नमः ४६२) ॐ कर्मसाक्षिणे नमः ४६३) ॐ अमरश्रेष्ठाय नमः ४६४) ॐ देवदेवाय नमः ४६५) ॐ सुखप्रदाय नमः ४६६) ॐ देवाधिदेवाय नमः ४६७) ॐ देवर्षये नमः ४६८) ॐ देवासुरनमस्कृताय नमः ४६९) ॐ सर्वदेवमयाय नमः ४७०) ॐ चक्रिणे नमः ४७१) ॐ शार्ङ्गपाणये नमः ४७२) ॐ रघुत्तमाय नमः ४७३) ॐ मनसे नमः ४७४) ॐ बुद्ध्यै नमः ४७५) ॐ अहंकाराय नमः ४७६) ॐ प्रकृत्यै नमः ४७७) ॐ पुरुषाय नमः ४७८) ॐ अव्ययाय नमः ४७९) ॐ अहल्यापावनाय नमः ४८०) ॐ स्वामिने नमः ४८१) ॐ पितृभक्ताय नमः ४८२) ॐ वरप्रदाय नमः ४८३) ॐ न्यायाय नमः ४८४) ॐ न्यायिने नमः ४८५) ॐ नयिने नमः ४८६) ॐ श्रीमते नमः ४८७) ॐ नयाय नमः ४८८) ॐ नगधराय नमः ४८९) ॐ ध्रुवाय नमः ४९०) ॐ लक्ष्मीविश्र्वम्भराभेर्त्रे नमः ४९१) ॐ देवेन्द्राय नमः ४९२) ॐ बलिमर्दनाय नमः ४९३) ॐ बाणारिमर्दनाय नमः ४९४) ॐ यज्वने नमः ४९५) ॐ अनुत्तमाय नमः ४९६) ॐ मुनिसेविताय नमः ४९७) देवाग्रणये नमः ४९८) ॐ शिवध्यानतत्पराय नमः ४९९) ॐ परमाय नमः ५००) ॐ परस्मै नमः
 Shri Ram Sahastra Namavalihi Part 2/4 
 श्रीराम सहस्त्रनामावलि भाग २/४


Custom Search
Post a Comment