Friday, August 25, 2017

Shri Ganesh Hruda श्रीगणेश हृदय


Shri Ganesh Hruday 
These re 21 names of God Ganesh from Mudagal Purana. These names are very pious. It is to be chanted for 21 times 21 days. to complete 1 one Mandal. there are people who compltes 21 such Mandals. All our troubles, difficulties vanishes and everything we want to is achieved by the blessings of God Ganesh.
श्रीगणेश हृदय 
ॐ श्री गणेशाय नमः । ॐ श्री एकदन्ताय नमः । 
ॐ श्री चिन्तामणये नमः ।  ॐ श्री विनायकाय नमः । 
 ॐ श्री ढुंढीराजाय नमः ।  ॐ श्री मयुरेशाय  नमः । 
 ॐ श्री लंबोदराय नमः ।  ॐ श्री गजाननाय नमः । 
 ॐ श्री हेरंबाय नमः ।  ॐ श्री वक्रतुंडाय नमः । 
 ॐ श्री जेष्ठराजाय नमः ।  ॐ श्री स्वानंदनाथाय नमः । 
 ॐ श्री आशा पुरकाय नमः ।  ॐ श्री वरदाय नमः । 
 ॐ श्री सर्वपुज्याय नमः ।  ॐ श्री विकटाय नमः । 
 ॐ श्री धरणीधराय नमः ।  ॐ श्री सिद्धिबुद्धिपतये नमः । 
 ॐ श्री ब्रह्मणेस्पतये नमः ।  ॐ श्री विघ्ननायकाय नमः ।
 ॐ श्री मांगलेशाय नमः । 
इती मुदगल्पुराणे शिव- गंगा संवादे गणेश हृदय संपूर्णम् ॥

गणेश हृदय
हे २१ नावांचे आहे. मुदगल् पुराणांत आठव्या खण्डांत आले आहे. हे गणेश हृदय भगवान शंकरांनी गंगामातेला सांगितलेलें आहे. ही सर्व नावें अतिशय पवित्र असून शुभ फलदायीं आहेत. रोज २१ वेळां असे २१ दिवस हे म्हणतात. हे एक मंडल होते.  
फलश्रुती श्री गणेशाच्या कृपेनें सर्व सांसारीक अडचणी, त्रास, संकटे यांचा नाश होतो. याशिवाय सांसारीक कमतरतांची पूर्तता होते.  
Shri Ganesh Hruda 
श्रीगणेश हृदय


Custom Search
Post a Comment