Wednesday, August 27, 2014

Shri Khanderay AshtottarShatNam Stotram श्री खंडेराय अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्


Shri Khanderay AshtottarShatNam Stotram 
Shri Khanderai AshtottarShatNam Stotram is in Sanskrit. These are 108 pious names of God Khanderay
श्री खंडेराय अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्
१) ॐ त्र्यंबकाय नमः २) ॐ महादेवाय नमः ३) ॐ जगदीश्र्वराय नमः ४) ॐ त्रिपुरारये नमः ५) ॐ जटाजूटाय नमः ६) ॐ चंदनभूषणाय नमः ७) ॐ चंद्रशेखराय नमः ८) ॐ गौरीप्राणेश्वराय नमः ९) ॐ जगन्नाथाय नमः १०) ॐ महारुद्राय नमः ११) ॐ भक्तवत्सलाय नमः १२) ॐ शिववरदमूर्तये नमः १३) ॐ गिरजापतये नमः १४) ॐ पशुपतये नमः १५) ॐ कर्पुरगौराय नमः १६) ॐ शंकराय नमः १७) ॐ सर्पभूषणाय नमः १८) ॐ असुरमर्दनाय नमः १९) ॐ ज्ञानदानकाय नमः २०) ॐ त्रिमूर्तये नमः २१) ॐ शिवाय नमः २२) ॐ मार्तंडभैरवाय नमः २३) ॐ नागेंद्रभूषणाय नमः २४) ॐ नीलकंठाय नमः २५) ॐ खङ्गधराय नमः २६) ॐ रजनीश्र्वराय नमः २७) ॐ त्रिशूलहस्ताय नमः २८) ॐ सदाशिवाय नमः २९) ॐ कैलासपतये नमः ३०) ॐ पार्वतीवल्लभाय नमः ३१) ॐ गंगाधराय नमः ३२) ॐ निराकाराय नमः ३३) ॐ महेश्र्वराय नमः ३४) ॐ वीररुपाय नमः ३५) ॐ भुजंगनाथाय नमः ३६) ॐ पंचाननाय नमः ३७) ॐ दंभोलीधराय नमः ३८) ॐ मल्लांतकांत नमः ३९) ॐ मणिसूदनाय नमः ४०) ॐ असुरांतकाय नमः ४१) ॐ संग्रामवीराय नमः ४२) ॐ वागीश्वराय नमः ४३) ॐ भक्तिप्रियाय नमः ४४) ॐ भैरवाय नमः ४५) ॐ भालचंद्राय नमः ४६) ॐ भस्मोद्धराय नमः ४७) ॐ व्याघ्रांबराय नमः ४८) ॐ त्रितापहराय नमः ४९) ॐ चंद्रमौलये नमः ५०) ॐ लोकपालाय नमः ५१) ॐ देवेंद्राय नमः ५२) ॐ नीलग्रीवाय नमः ५३) ॐ शशांकचिन्हाय नमः ५४) ॐ वासुकीभूषणाय नमः ५५) ॐ दुष्टमर्दन देवेशाय नमः ५६) ॐ उमावराय नमः ५७) ॐ खङ्गराजाय नमः ५८) ॐ मृडानीवराय नमः ५९) ॐ पिनाकपाणये नमः ६०) ॐ दशवक्त्राय नमः ६१) ॐ पंचदशनेत्रकमलाय नमः ६२) ॐ शूलपाणये नमः ६३) ॐ जगदीशाय नमः ६४) ॐ त्रिपुरहाराय नमः ६५) ॐ हिमनगजामाताय नमः ६६) ॐ खङ्गपाणये नमः ६७) ॐ व्योमकेशाय नमः ६८) ॐ कालाग्निरुद्राय नमः ६९) ॐ धूर्जट्ये नमः ७०) ॐ त्रितापशामकाय नमः ७१) ॐ अनंगदहनाय नमः ७२) ॐ गंगाप्रियाय नमः ७३) ॐ शशिशेखराय नमः ७४) ॐ वृषभध्वजाय नमः ७५) ॐ भूतभव्यत्रिनयनाय नमः ७६) ॐ दीनवत्सलाय नमः ७७) ॐ हयवाहनाय नमः ७८) ॐ अंधकध्वंसये नमः ७९) ॐ श्रीकंठाय नमः ८०) ॐ उदारधीराय नमः ८१) ॐ मुनितापशमनाय नमः ८२) ॐ जाश्वनीळाय नमः ८३) ॐ गौरीशंकराय नमः ८४) ॐ भवमोचकाय नमः ८५) ॐ जगदुद्धराय नमः ८६) ॐ शिवसांबाय नमः ८७) ॐ विषकंठभूषणाय नमः ८८) ॐ मायाचालकाय नमः ८९) ॐ निर्विकाराय नमः ९०) ॐ दयार्णवाय नमः ९१) ॐ अमरेशाय नमः ९२) ॐ विश्वंभराय नमः ९३) ॐ जटाजूटगंगाधराय नमः ९४) ॐ त्रिशूलधारये नमः ९५) ॐ मालूखानाय नमः ९६) ॐ मणिहराय नमः ९७) ॐ खंडेरायाय नमः ९८) ॐ हरिद्राप्रियरुद्राय नमः ९९) ॐ हयपतये नमः १००) ॐ मैराळाय नमः १०१) ॐ प्रेतासनाय नमः १०२) ॐ चपलखङ्गधारणाय नमः १०३) ॐ कल्मषदहनाय नमः १०४) ॐ गणभैरवाय नमः १०५) ॐ मेघनाथाय नमः १०६) ॐ अहिरुद्राय नमः १०७) ॐ म्हाळसाकांताय नमः १०८) ॐ मार्तंडाय नमः 

॥ इति श्री खंडेराय अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् संपूर्णम् ॥     
           
Shri Khanderay AshtottarShatNam Stotram 
श्री खंडेराय अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्


Custom Search
Post a Comment